Linne werd voor het eerst genoemd in een oorkonde van 24 juni 943. Maar uit opgravingen (in Linne zijn bronzen, antieke voorwerpen gevonden uit 500-15 voor Christus) kan worden opgemaakt dat er in de Romeinse tijd al mensen woonden. Bovendien blijkt uit oppervlaktevondsten dat er in de oude steentijd ook al mensen hebben verbleven.

Mogelijk wilde men hier in de 13e eeuw een stad stichten, wat het betrekkelijk regelmatige stratenpatroon zou verklaren.

Het dorp hoorde bij het Ambt Montfort dat deel uitmaakte van het Overkwartier of Spaans Opper-Gelre. Vanaf 1713 kwam het samen met enkele ander gemeenten als Staats-Opper-Gelre aan de Verenigde Provinciƫn.

In de 19e eeuw werd de Rijksweg, en iets later (1865) de spoorlijn langs Linne aangelegd. Het gebied tussen de dorpskern en de spoorlijn werd na de Tweede Wereldoorlog volgebouwd.

Van 1991 tot 2007 maakte Linne deel uit van de voormalige gemeente Maasbracht. Daarvoor was het zelfstandig. Tegenwoordig maakt Linne deel uit van de gemeente Maasgouw. bron: wikipedia