Obbicht (Limburgs: Obbeeg) is een dorp in de Nederlandse provincie Limburg, deel uitmakend van de gemeente Sittard-Geleen. In 2007 had Obbicht 2020 inwoners, in 2020 waren dit er 1.840. Het dorp is gelegen aan de Maas en wordt aan de westkant begrensd door die rivier en aan de oostkant door het Julianakanaal. Nog geen halve kilometer ten noorden van Obbicht liggen buurdorpen Grevenbicht en Papenhoven. Het omliggende gebied is overwegend landelijk. De vroegste vermelding van het dorp dateert uit 1366. De naam luidt in het dialect Obbeeg, hetgeen in het Nederlands betekent: 'Op (= hoog)-bicht', wat wil zeggen 'hoger (stroomopwaarts) gelegen (bij de Maas)'. In 2004, bij de toevoeging van de Limburgse vertaling van plaatsnamen op de plaatsnaamborden in Limburg, en dus ook in de gemeente Sittard-Geleen, ontstond er in buurdorp Grevenbicht veel verzet tegen de spelling hiervan. De door de provincie voorgeschreven spelling (conform advies Veldekevereniging) luidde "Beech", terwijl men in Grevenbicht de mening toegedaan was dat dit Beeg moest zijn, omdat dit al eeuwen zo werd gespeld. Uiteindelijk trokken de Beegtenaren aan het langste eind en werd de plaatsnaam op de borden gewijzigd in Beeg.