In de Romeinse tijd, langs de heerbaan Maastricht-Nijmegen, ontstond de eerste vaste bewoning. De doorkruising van deze heerbaan met de rivier de Neer is nog zichtbaar in het landschap. Het dorp zelf ontstond in de vroege Middeleeuwen.

Omstreeks 1200 werd in de nabijheid van de huidige buurtschap Dries de Abdij Keizerbosch gesticht, die tot 1797 heeft bestaan. De abdijkerk was begin 16e eeuw grafkapel van de Heren van het Land van Horn. Uiteindelijk kwam Neer in bezit van het Prinsbisdom Luik, waar het in 1677 een zelfstandige heerlijkheid werd.

In 1645 vond een grote brand plaats. In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde Neer zich tot een echte dorpskern, met enige industrie langs de Neerbeek. Na de Tweede Wereldoorlog breidde het dorp zich in noordelijke richting uit met een woonwijk. bron: wikipedia