In 1244 werd Baexem voor het eerst schriftelijk vermeld. Er was een kasteel. Van de middeleeuwen tot 1795 was Baexem onderdeel van het onafhankelijke abdijvorstendom Thorn. Reeds in 1485 was er sprake van een onafhankelijke parochiekerk. In 1872 vestigden zich de Jezuïeten in Baexem.

Van 1795 tot 1991 was Baexem een zelfstandige gemeente. In de 19e eeuw werd om de wateroverlast in het gebied te beteugelen het waterschap Het Land van Weert opgericht.

Sinds 1991 behoorde Baexem tot de gemeente Heythuysen, sinds 1 januari 2007 met andere gemeenten gefuseerd tot de gemeente Leudal.

Het huidige dorp ontwikkelde zich vanuit twee kernen: Aan de noordzijde bij kerk en spoorlijn, waar zich ook het klooster Mariabosch bevindt; aan de zuidzijde langs de weg van Weert naar Roermond, welke in 1844 werd aangelegd. Hier vindt men ook een kasteel. Bron: wikipedia